Οι Αμερικανοί στηρίζουν την Ελλάδα και ως ενεργειακό κόμβο