Η συμβολή της υπήρξε μεγάλη στην διεκπεραίωση της αδελφοποίησης.