Ιωάννης Καποδίστριας (27/9/1831), όσα έκανε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 3 χρόνια, τόσο του επέτρεψαν να ζήσει.