Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του 2ου σταδίου του Κανονισμού Γενικών Αδειών, που ισχύουν από 1 Οκτωβρίου 2018